ATPM SR

Asociácia telesne postihnutých motoristov SR v spolupráci s firmou AMC Martin, s.r.o. poskytuje poradenstvo ohľadne úprav motorových vozidiel pre telesne postihnutých občanov.

kontakt: Jaroslav Turcer – 0903 137 297

kontakt: Ivan Gregor – 0903 803 638