Kotvenie invalidného vozíka – Q’Straint

Kotvenie invalidného vozíka vo vozidle zabezpečí bezpečnú prepravu osôb, ktoré nie je možné prepravovať na riadnych sedadlách vozidla. Vďaka širokému sortimentu bezpečnostných pásov Q’straint sme schopní vyhoviet všetkým individuálnym požiadavkám zákazníka. Kompletný systém obsahuje 4 pásy pre ukotvenie invalidného vozíku a 3 bodový pás pre zabezpečenie osoby na invalidnom vozíku. Celý systém zabezpečenia osoby na invalidnom vozíku bol podrobený barierovým skúškam pri 50 km/h a zpomaleniu 20g, ktoré preukázali vysokú úroveň bezpečnosti celého systému.

Kotvenie invalidného vozíka vieme montovat do malých dodávok, ako je Fiat Doblo so zvýšenou strechou, musí byť dodržaná svetlá výška cca 1400 mm, buď v spojení s nájazdovými lyžinami alebo najazdovou plošinou, pripadne zdvíhacou rampou.

Sme držiteľmi všetkych potrebných oprávnení na túto montáž.

Ceny za ručné ovládanie ale aj všetky ostatné úpravy automobilov pre osoby postihnuté telesným postihnutím, je možné stanoviť až na základe zhodnotenia rozsahu postihnutia, typu a technického stavu upravovaného vozidla a ďalších faktorov. Pre bližšie informácie nás prosíme kontaktujte na telfónnych číslach alebo emailom uvedeným v kontaktoch.