AMC Martin, s.r.o.

Bezručova 10

036 01 Martin

Ing. Ivan Gregor, konateľ (zodpovedná osoba) tel.: +421 903803638, e-mail:  gregor@amc.sk

Mariana Paholová, administrátor tel.: 0903588708, e-mail:  informator@amc.sk

Prevádzková doba:  pondelok – piatok:  8,00 hod. – 16,00 hod. (telefonicky, e-mail)

konateľovi môžete volať pondelok – nedeľa v čase od 8,00 hod. do 24,00 hod.

IČO: 31622526

DIČ: 2020434152

IČ DPH: SK2020434152

Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.2434/L