Site Loader

O AMC Martin, s.r.o.

AMC Martin, s.r.o. zabezpečuje program pomoci telesne postihnutým FOsŤZP,  ťažko zdravotne postihnutým (ŤZP). Prostredníctvom širokej ponuky úprav automobilov pre ťažko telesne postihnutých (ŤTP) prispieva k zdokonaleniu ich začlenenia sa do spoločnosti a skvalitňuje život nielen telesne postihnutým, ale aj ich rodinám. Hlavné