AMC Martin, s.r.o. zabezpečuje program pomoci telesne postihnutým FOsŤZP,  ťažko zdravotne postihnutým (ŤZP). Prostredníctvom širokej ponuky úprav automobilov pre ťažko telesne postihnutých (ŤTP) prispieva k zdokonaleniu ich začlenenia sa do spoločnosti a skvalitňuje život nielen telesne postihnutým, ale aj ich rodinám.

Hlavné oblasti s ktorými sa firma AMC Martin zaoberá sú: úpravy áut pre  ťažko telesne postihnutých občanov (ŤTP), dostavby automobilov pre invalidov, dostavby automobilov v II. stupni pre občanov s obmedzenou mobilitou, úpravy vozidiel pre invalidov. 

Ďalej je to poradenstvo pri vybavovaní financiíí, príspevkov na úpravy TZP, sprostredkovávanie nadácií, poradenstvo pri výbere vhodného automobilu pre imobilných občanov. Poradenstvo pri hľadaní riešení mobility pacientov s ťažkým telesným postihnutím, pri riešení problémov imobility pacientov v bdelej kóme, manipuláciu s telesne postihnutými a podobne.

Úpravami áut pre zdravotne telesne postihnutých (ZTP) sa firma zaoberá od roku 1999 a vlastní všetky potrebné oprávnenia a certifikáty k montovaným zariadeniam a k ich montáži.