API CZ s.r.o., FlexiRamp – synonymum pro kvalitu, zkušenost, tradici, společnost, která udává trendy, nespokojí se s tím, co se léty osvědčilo jako fungující, ale posouvá mety dál. Snaží se překonávat i své standardy. Neustálý výzkum a vývoj řadí API CZ s.r.o. mezi světové leadry. Díky této strategii má zastoupení ve většině evropských zemí, ale i v USA, v Austrálii, Rusku a v roce 2016 vstoupila i na trh SAE.

Schodiskové výťahy, bezbariérové prístupy, výťahy pre imobilných, plošiny pre imobilných, zdvíhacie zariadenia, zdviháky pre imobilných www.velcon.sk

Chránená dielňa AVMobilita s.r.o. zabezpečuje komplexnú starostlivosť o zdravotne a telesne postihnutých občanov (motoristov i nemotoristov), so zámerom zlepšenia ich časových a mobilných podmienok. Predajný a výstavný salón AV Mobilita sa nachádza aktuálne v Holíči (cca. 80 km od Bratislavy, smer Brno) a poskytuje svojim návštevníkom komplexné predajné a servisné služby, predaj vozidiel, prestavby a úpravy vozidiel,  prvú pomoc na cestách, legislatívne poradenstvo, prevoz zdravotne postihnutých občanov na základe dohody a momentálnych možností či náhradné plnenie pre firmy. Pravidelne organizuje a zúčastňuje sa podujatí pre zdravotne postihnutých občanov, v rámci celej SR. Chránená dielňa AV Mobilita získala za rok 2009 Špeciálne ocenenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za integráciu zdravotne postihnutých občanov do pracovného procesu a bola nominovaná na ocenenie Via Bona Slovakia 2009 v kategórii Cena za zodpovedný prístup k zamestnancom. Najnovšie získal projekt AV Mobilita, s.r.o. prestížne ocenenie Európskej komisie – Európsku cenu za podporu podnikania v kategórii zodpovedné podnikanie. Hlavným zámerom projektu je predovšetkým integrácia zdravotne postihnutých občanov do pracovného procesu, prostredníctvom vytvorenia špecializovaných chránených dielní.
www.avmobilita.sk