Plyn na ľavú nohu

Podičom s postihom dolnej končatiny je problematické ovládať plynový pedál. Prenesením jeho ovládania na ľavú nohu sa vyrieši väčšina týchto problémov. Originálny plynový pedál ostáva zachovaný bez zmien. Pri večšine riešení je možné túto úpravu vyradiť z prevádzky a vozidlo používať rovnako ako neupravené vozidlo a môže ho teda používať aj vodič bez postihnutia.

Úpravu je možné hradiť formou príspevku na úpravu vozidla, ktorú poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Táto úprava je použiteľná iba vo vozidlách, ktoré sú vybavené automatickou prevodovkou.