Site Loader

Vodičom s postihom dolnej končatiny je problematické ovládať plynový pedál. Prenesením jeho ovládania na ľavú nohu sa vyrieši väčšina týchto problémov. Originálny plynový pedál ostáva zachovaný bez zmien. Pri väčšine riešení je možné túto úpravu vyradiť z prevádzky a vozidlo používať rovnako ako neupravené vozidlo a môže ho teda používať aj vodič bez postihnutia.

Táto úprava je použiteľná iba vo vozidlách, ktoré sú vybavené automatickou prevodovkou.

V prípade nižšieho vzrastu je možnosť predĺženia pedálov plynu, brzdy a spojky.

Úpravu je možné hradiť formou príspevku na úpravu vozidla, ktorú poskytuje Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.

Post Author: a-amc