Ručné ovládanie spojky

Ručné ovládanie spojky Alfred Bekker je navrhnuté a vyrobené vždy pre konkrétny typ vozidla. Vďaka unikátnemu systému ukotvenia v o vozidle je možné riadenie prispôsobiť indivinduálnym požiadavkám zákazníka na nastavenie vzdialenosti a sily ovládania

  • Riadenie sa ovláda ľavou rukou.
  • Tento typ riadenia je vhodný hlavne v tých prípadoch, kedy zákazník požaduje jednoduché a spoľahlivé ovládanie spojky.